VR Group - hallintoneuvoston kokoonpano ja toiminta

Hallintoneuvoston kokoonpano ja toiminta

Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi, ja se päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL, Veturimiesten liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto ja VR Akava. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.

Hallintoneuvoston tehtävä on:

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja sitä, että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan;
  • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä
  • käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset ja seurata mainittujen suunnitelmien toteutumista.


VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2014

Puheenjohtaja:

Kari Rajamäki, s. 1948, hallintotieteiden maisteri, kansanedustaja

Jäsenet:

Christina Gestrin, s. 1967, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja

Pertti Hemmilä, s. 1955, kansanedustaja

Inkeri Kerola, s. 1957, kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja

Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

Merja Kuusisto, s. 1954, erikoissairaanhoitaja, kauppateknikko, kansanedustaja

Asmo Maanselkä, s. 1981, kauppatieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, puoluesihteeri

Aino-Kaisa Pekonen, s. 1979, lähihoitaja, kansanedustaja

Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

Oras Tynkkynen, s. 1977, yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja

Raija Vahasalo, s. 1961, kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja

Raimo Vistbacka, s. 1945, OTK, varatuomari, entinen kansanedustaja, eläkeläinen

Henkilöstöjärjestöjen edustajat:

Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto
Puheenjohtaja Seppo Juselius, Rautatievirkamiesliitto
Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL
Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava
Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten liitto ( 11.2.2014 saakka Esko Salomaa)

Lisäksi vuonna 2014 hallintoneuvostoon kuului 15.5.2014 asti kansanedustaja James Hirvisaari.

Vuonna 2014 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä seitsemän (7) kertaa ja hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 89 prosenttia.

Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2014 päätöksellä ovat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.

Vuonna 2014 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 53 800 euroa. Summassa ovat mukana hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille maksetut palkkiot.

Palkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.