• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Tietoturvallisuus

  Turvallisia tietojärjestelmiä

  VR Groupin IT-palveluntoimittaja vaihtui loppuvuodesta 2013.

  Vuoden aikana tietoturvaan liittyvää yhteistyötä tiivistettiin uuden palveluntoimittajamme kanssa. Palvelutoimittajan kanssa kehitetään poikkeustilanteiden hallintaa, reagointia ja viestintää sekä erilaisten tietoturva-aukkojen ja haittaohjelmien havainnointia ja korjaamista.

  Kyberturvallisuuden varmistaminen on tärkeä osa VR Groupin tietoturvallisuutta. Kyberturvallisuuden tilannekuvaa on kehitetty, jotta poikkeuksellisia tapahtumia tunnistetaan nopeammin verkossa.

  Erilaisiin tietoturvaloukkauksiin pyritään reagoimaan tehokkaasti ja nopeasti. Järjestelmien ja laitteiden parempi sietokyky erilaisia kyberturvallisuusuhkia vastaan varmistetaan yhdessä sidosryhmien kanssa.