• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Toimittajaverkoston hallinta

  Vuonna 2014 VR Group osti tavaroita ja palveluita yli 620 miljoonalla eurolla.

  VR Groupin toimittajakanta koostuu noin 2 000:sta säännöllisesti palveluja tai tuotteita toimittavasta tavaran- tai palveluntuottajasta.

  Toimitusketjuja on useampia, ja ne seuraavat eri liiketoimintojen logiikkaa. Yhteistä toimintaketjuilla on se, että palvelut ja tuotteet ostetaan pääosin omaan käyttöön palvelutarjonnan tueksi.

  Merkittävimmät toimitusketjut ovat rautatieliikenteen kalusto-, varaosa-, ja tukipalvelutarpeineen, infrarakentaminen materiaali- ja palvelutarpeineen, energian hankinta sekä oman henkilökunnan ja toimitiloihin liittyvät tarpeet. Pienemmässä roolissa ovat kumipyöräliikenteen alihankinta-, kalusto-, varaosa- ja palvelutarpeet.

  Vuoden 2014 aikana toimittajilta ostettiin tavaroita ja palveluita 627,7 miljoonalla eurolla. Ostot jakautuivat liiketoiminnoittain ja kululajeittain seuraavasti:

  Toimittajat pääosin Euroopasta

  Toimittajista 98 prosenttia sijaitsee Suomen ja Euroopan unionin alueella. Suurimmat 308 toimittajaa kuuluvat toimittajahallinnan piiriin, joita koskee keskitetty ja säännöllinen seuranta. Suurimmilta toimittajilta hankitaan hieman yli puolet ostoista.

  Toimittajat on jaettu kolmeen eri seurantaluokkaan. Vuonna 2014 toimittajaseurannan tuloksena kertyi 103 riskianalyysiä ja 72 itsearviointia. Vuodelle 2015 tavoitteeksi on asetettu 90 prosentin seurantapeitto.

  Yritys, joka ilmoittautuu ehdokkaaksi VR:n järjestämään tarjouskilpailuun, vastaa tarjouspyyntöön tai solmii sopimussuhteen, sitoutuu samalla noudattamaan VR Groupin hankintatoimen eettisiä ehtoja. Ehdot koskevat työoloja, ympäristön suojelua sekä muita vastaavia normeja. Toimittajat sitoutuvat myös varmistamaan, että heidän toimitusketjunsa noudattavat eettisiä ehtoja.

  Raportointikaudella saatettiin päätökseen 24 EU-kilpailutusta. Muita kilpailutuksia tehtiin 86 kappaletta. Lisäksi teimme uusia sopimuksia tai täydensimme olemassa olevia 357 kappaletta vuoden 2014 aikana.