• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Alkaneen vuoden näkymät

  Talouden epävakaa tilanne luo yhä epävarmuutta markkinoille. Liikevaihdon kasvattaminen nykyisessä suhdanteessa ja kiristyvässä kilpailussa on erittäin haastavaa. Liiketuloksen odotetaan heikkenevän vuoden 2014 tasosta.

  Matkustajaliikenteen helmikuun alussa uusiutunut organisaatio lähtee kehittämään toimintaa yhä asiakaslähtöisemmäksi pyrkien olemaan suosittu ja kilpailukykyinen matkustusvaihtoehto erityisesti kaikilla kotimaan reiteillä. Matkustajaliikenteessä on käynnistetty useita hinnoitteluun, kysyntälähtöiseen reittisuunnitteluun sekä viestinnän selkeyteen tähtääviä hankkeita. Verkkokauppaa, asiakasohjelmaa ja palvelukokemusta pyritään entisestään kehittämään asiakaskokemuksen parantamiseksi samalla kun aktiivista kampanjointia jatketaan.

  Vuoden 2015 isoja hankkeita ovat Kehäradan liikennöinnin alkaminen kesällä sekä Tikkurilan uuden matkakeskuksen avautuminen tammikuussa. Viimeiset DuettoPlus-ravintolavaunut tulevat markkinoille ja antavat näin hyvät lähtökohdat ravintolapalvelujen kehittämiselle.

  Logistiikan näkymät vuodelle 2015 liittyvät vahvasti teollisuuden kasvunäkymiin sekä Venäjän taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Toiminnan tehostamista jatketaan määrätietoisesti ja samalla pyritään aktiivisesti hakemaan uusia kasvumahdollisuuksia nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa.

  Infran ratamarkkinoiden odotetaan säilyvän Suomessa kohtuullisella tasolla, kuitenkin kilpailu kiristynee rakennusalan laskusuhdanteen ja infra-alan yleisen tilanteen johdosta. Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat vuoden 2015 avaavan työkannan ja tiedossa olevien urakkakilpailujen valossa. Erityisesti vuonna 2013 käynnistetty liiketoiminnan kehitysohjelma parantaa yhtiön kannattavuutta.

  Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevien kalustoinvestointien rahoitus ja osingonmaksu tulevat lähivuosina pienentämään kassavaroja. Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 71,6 prosenttia ja ilman pitkäaikaisia leasing-vastuita 82,5 prosenttia. Myös omavaraisuusasteen odotetaan laskevan.