13 Sijoitukset (1 000 €)
Konserni 2014 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset osakkuus-yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1. 0 0 2 319 2 204 1 685 24 349 30 557
Lisäykset 0 0 0 0 0 14 454 14 454
Vähennykset 0 0 0 0 -56 -10 104 -10 160
Hankintameno 31.12. 0 0 2 319 2 204 1 629 28 699 34 851
Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 4 087 0 0 0 4 087
Osuus tuloksista 0 0 -202 0 0 0 -202
Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 3 885 0 0 0 3 885
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 6 204 2 204 1 629 28 699 38 737
Konserni 2013 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset osakkuus-yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1. 0 0 2 319 2 204 1 685 3 338 9 545
Lisäykset 0 0 0 0 23 38 499 38 522
Vähennykset 0 0 0 0 -23 -17 488 -17 511
Hankintameno 31.12. 0 0 2 319 2 204 1 685 24 349 30 557
Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 2 990 0 0 0 2 990
Osuus tuloksista 0 0 1 097 0 0 0 1 097
Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 4 087 0 0 0 4 087
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 6 406 2 204 1 685 24 349 34 644
Emoyhtiö 2014 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset osakkuus-yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975
Lisäykset 0 6 0 0 0 14 454 14 460
Vähennykset 0 -669 0 0 -56 -10 104 -10 828
Hankintameno 31.12. 58 516 1 118 1 549 2 204 1 567 28 653 93 607
Kirjanpitoarvo 31.12. 58 516 1 118 1 549 2 204 1 567 28 653 93 607
Emoyhtiö 2013 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset osakkuus-yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404
Lisäykset 1 212 0 0 23 38 499 38 735
Vähennykset -11 066 -10 609 0 0 0 -17 488 -39 163
Hankintameno 31.12. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975
Kirjanpitoarvo 31.12. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975
VR-Yhtymä Oy on antanut 2,2 M euron pääomanehtoisen lainan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.
Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja:
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Jälleenhankintahinta 28 692 24 257 28 692 24 257
Kirjanpitoarvo 28 653 24 303 28 653 24 303
Erotus 39 -46 39 -46
Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet
KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön omistusosuus-%
VR Track Estonia AS, Viro 100 0
Finlogic Oy, Helsinki 100 0
Finrail Oy, Helsinki 100 100
Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100 100
OOO VR Transpoint, Venäjä 100 0
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100 0
Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100 100
PL Fleet Oy, Helsinki 100 0
Transpoint International (EST) AS, Viro 100 0
Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100 100
Transpoint International (HU) Kft., Unkari 100 0
VR Track Oy, Helsinki 100 100
VR Track Sweden AB, Ruotsi 100 0
ZAO ATV, Venäjä 100 0
Avecra Oy, Helsinki 60 60
Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 70 0
Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,4 53,4
Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,3 57,3
OSAKKUUSYRITYKSET
Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 50 50
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 50 50
Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 50 50
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 35 35
SeaRail Oy, Tampere 50 50
Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,7 20,7
Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,5 42,5
Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,3 33,3