• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 13 Sijoitukset (1 000 €)
  Konserni 2014 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset osakkuus-yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 0 0 2 319 2 204 1 685 24 349 30 557
  Lisäykset 0 0 0 0 0 14 454 14 454
  Vähennykset 0 0 0 0 -56 -10 104 -10 160
  Hankintameno 31.12. 0 0 2 319 2 204 1 629 28 699 34 851
  Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 4 087 0 0 0 4 087
  Osuus tuloksista 0 0 -202 0 0 0 -202
  Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 3 885 0 0 0 3 885
  Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 6 204 2 204 1 629 28 699 38 737
  Konserni 2013 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset osakkuus-yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 0 0 2 319 2 204 1 685 3 338 9 545
  Lisäykset 0 0 0 0 23 38 499 38 522
  Vähennykset 0 0 0 0 -23 -17 488 -17 511
  Hankintameno 31.12. 0 0 2 319 2 204 1 685 24 349 30 557
  Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 2 990 0 0 0 2 990
  Osuus tuloksista 0 0 1 097 0 0 0 1 097
  Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 4 087 0 0 0 4 087
  Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 6 406 2 204 1 685 24 349 34 644
  Emoyhtiö 2014 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset osakkuus-yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975
  Lisäykset 0 6 0 0 0 14 454 14 460
  Vähennykset 0 -669 0 0 -56 -10 104 -10 828
  Hankintameno 31.12. 58 516 1 118 1 549 2 204 1 567 28 653 93 607
  Kirjanpitoarvo 31.12. 58 516 1 118 1 549 2 204 1 567 28 653 93 607
  Emoyhtiö 2013 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset osakkuus-yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404
  Lisäykset 1 212 0 0 23 38 499 38 735
  Vähennykset -11 066 -10 609 0 0 0 -17 488 -39 163
  Hankintameno 31.12. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975
  Kirjanpitoarvo 31.12. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975
  VR-Yhtymä Oy on antanut 2,2 M euron pääomanehtoisen lainan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.
  Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja:
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Jälleenhankintahinta 28 692 24 257 28 692 24 257
  Kirjanpitoarvo 28 653 24 303 28 653 24 303
  Erotus 39 -46 39 -46
  Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet
  KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön omistusosuus-%
  VR Track Estonia AS, Viro 100 0
  Finlogic Oy, Helsinki 100 0
  Finrail Oy, Helsinki 100 100
  Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100 100
  OOO VR Transpoint, Venäjä 100 0
  Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100 0
  Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100 100
  PL Fleet Oy, Helsinki 100 0
  Transpoint International (EST) AS, Viro 100 0
  Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100 100
  Transpoint International (HU) Kft., Unkari 100 0
  VR Track Oy, Helsinki 100 100
  VR Track Sweden AB, Ruotsi 100 0
  ZAO ATV, Venäjä 100 0
  Avecra Oy, Helsinki 60 60
  Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 70 0
  Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,4 53,4
  Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,3 57,3
  OSAKKUUSYRITYKSET
  Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 50 50
  Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 50 50
  Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 50 50
  Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 35 35
  SeaRail Oy, Tampere 50 50
  Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,7 20,7
  Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,5 42,5
  Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,3 33,3