• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - vastuullisuuden johtaminen

  Vastuullisuuden johtaminen

  VR Groupissa vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja integroitu osaksi konsernistrategiaa. Strategisia päätöksiä tehtäessä vastuullisuusnäkökulma otetaan huomioon.

  Arvomme ovat asiakas toiminnan lähtökohtana, turvallisuus ja vastuullisuus, yhdessä tekeminen, tavoitteellisuus ja uudistuminen. Erityisesti asiakas toiminnan lähtökohtana ja turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan vastuullisuustyölle.

  Katso lisää strategia-osiosta

  VR Groupin johtamismalli

  VR Groupin johtamismalli perustuu tehokkaaseen rakenteeseen, jossa liiketoiminnot on organisoitu asiakasryhmien ympärille. Lähtökohtana ovat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet sekä eri konserniyhtiöiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernipalvelujen saumaton yhteistyö. Vastuullisuus on kiinteä osa johtamismallia ja tavoitteellista toimintaa.

  Vastuullisuuteen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat liiketoimintojen ja yksiköiden vastuulla. Lisäksi vastuullisuutta toteutetaan erilaisten kampanjoiden, hankkeiden, koulutuksen ja vaikuttamistoiminnan avulla.

  Vastuullisuuden olennaisimmat teemat ja niitä vastaavat avaintunnusluvut määritettiin vuonna 2014. Olennaisuusmäärittelyn tuloksena syntyi vastuullisuuden olennaisimpien teemojen matriisi, joka päivitetään vuosittain. Olennaisuusmäärittelyn tulokset otetaan huomioon myös strategiatyössä.

  Politiikat ja periaatteet

  VR Groupin vastuullisuustyötä ohjaavat politiikat ja periaatteet on kuvattu teeman mukaisissa johtamistavan kuvauksissa.

  VR Groupin hallitus hyväksyi uudet Eettiset toimintaohjeet ja Lahjonnan vastaiset ohjeet lokakuussa 2014. Uusiin ohjeisiin perustuva koulutus toteutetaan vuoden 2015 aikana.