• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Tilintarkastus

  Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

  Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT. Mikko Rytilahti, KHT, JHTT aloitti päävastuullisena tilintarkastajana 28.11.2014. Tilintarkastajalle tilikaudella 2014 maksetut palkkiot olivat yhteensä 99 286,29 euroa.