Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT. Mikko Rytilahti, KHT, JHTT aloitti päävastuullisena tilintarkastajana 28.11.2014. Tilintarkastajalle tilikaudella 2014 maksetut palkkiot olivat yhteensä 99 286,29 euroa.